Objednávkový formulář

Kontaktní osoba:
nikola.dohnalova@fly-eye.cz

Odesláním objednávkového formuláře berete na vědomí, že FlyEye s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytnutí školení a vystavení certifikátu o jeho absolvování. V souladu se zákonem č. 101/2000 sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, máte právo na informace o osobních údajích, které o vás zpracováváme, a jejich úpravu či doplnění. Domníváte-li se, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Vašimi oprávněnými zájmy anebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat o vysvětlení, resp. nápravu. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty dalším osobám. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů ze strany FlyEye s.r.o. je možné získat prostřednictvím office@fly-eye.cz anebo na adrese našeho sídla.